Úvodní slovo

aneb “…z úcty k našim předkům a protože nás to baví!”

Vítejte na stránkách Hokejového archivu, který je pomyslným základním kamenem Sportovního archivu, tedy projektů za tímto účelem založeného Spolku pro digitalizaci sportovní historie.

Myšlenka zmapování hokejové a dále i sportovní historie není určitě nová a originální. Nicméně vše, co se doposud pro uchování sportovní historie učinilo, bylo pouze úzce zaměřené případně neucelené. I díky jednomu takovému soukromému projektu, jsme se coby zakládající členové, potkali. Nevyhovovalo nám úzké zaměření pouze na nejvyšší soutěž a reprezentaci, stejně tak, že jde o projekt soukromý a z pohledu naší dobrovolnosti zcela netransparentní. A tak se stalo, že sedm lidí, do té doby si zcela cizích, velice záhy našli společnou řeč, a hlavně shodu na společné nosné myšlence. Výsledkem tohoto vzácného lidského okamžiku jsou tyto stránky Hokejového archivu, ale také Spolek pro digitalizaci sportovní historie.

Všichni jsme měli své důvody proč podpořit svým časem a znalostmi realizaci této myšlenky, ale jistě také pochyby. Myšlenka společného prostoru, kde můžeme každý prezentovat to, co léta děláme a co nás velmi baví byla skutečně silná. Každý z nás pochopil, že jedinec není schopen zpracovat a pečovat nejen o naši slavnou hokejovou a už vůbec ne o celou českou, potažmo mezinárodní sportovní historii.

Soukromý projekt jsme proto zavrhli, a to nejen z pohledu osobních kapacit, ale také transparentnosti a nadčasovosti. Vždyť co se stane s jakýmkoliv soukromým digitálním archivem poté, co to přestane majitele bavit, nebo – nedejbože – zemře? Nicméně spolek – tak, jak jsme ho koncipovali – tento problém řeší. Když odejde jeden, nastoupí další (dle Járy Cimrmana lepší,  a ten už se nezakecá). A právě v tom je ona nadčasovost a šance na zachování paměti národa. Spolku, jakožto neziskové organizaci, nejde o zisk, ale jen o udržení a rozvoj myšlenky, ale je také schopen chránit autorská práva zúčastněných.

Víme velice dobře, že ani náš Spolek nedokáže realizovat pomyslný cíl, tak, jak jsme si ho vytyčili. Ale to ani není náš plán, ani naše strategie. Počítáme s tím, že se do spolku a do naší činnosti zapojí desítky dalších dobrovolníků a fanoušků. A všichni, my zakládající členové i ti co přijdou, vytvoříme jeden rovnoprávný tým, který bude mapovat naši sportovní historii. Je paradoxem, že pokud bude existovat sport, tak nikdy naše snažení nedojde do cíle. Vždyť každé ukončené sportovní utkání, se tím okamžikem stává historií. Zde platí dvojnásob věta klasika „vždyť právě cesta je cíl“. Proto je vítán každý, kdo se k nám chce na této cestě přidat. Každý bude mít možnost ovlivnit chod spolku i těchto stránek, pokud bude chtít, bude mít volný čas a bude následovat vesmeš volné principy společnosti.

Vrátím se však ještě k původní myšlence. Vyšlo mnoho knih, některé kluby mají krásně zpracovanou svoji historii, avšak většina z toho je pouze o těch, kteří byli individuálně či týmově mediálně úspěšní. Avšak tyto hvězdy někde sportovně vyrůstali. Starali se o ně rodiče – jako první a mnohdy jako zásadní trenéři – a následně dobrovolní trenéři a funkcionáři, třeba i v těch nejmenších vesnických klubech. Nebýt těchto lidí, nejspíš by nebyly ani medaile, ani sláva, natož reprezentační úspěchy.

Čas však plyne a vše se ztrácí v minulosti. Lidé – pamětníci odcházejí a archivy se pomalu, ale jistě ztrácejí. Proto jsme se rozhodli, že to, co ještě zbylo, je potřeba zachránit a vytvořit jednotnou internetovou platformu inspirovanou wikipedií. Tím by mohly být naše webové stránky (počínaje webem hokejovým), kde budou uchovány pro příští generace vzpomínky, data, fotografie apod.

Co na tom, že pro někoho je cennou historií nebo osobní vzpomínkou období let 1980 a pro jiné třeba období kolem roku 1930. Co na tom, že jde o věc nablýskaně reprezentační nebo čistě regionální, přesto stále mající půvab ve své autentičnosti a opravdovosti. Nehledě na rozdíly mezi například ženským a mužským sportem, byť ten mužský má prazáklad v olympijských antických hrách. Tak dalece však jít nechceme, nicméně iniciativě se meze nekladou. 

Navíc mnoho věcí se ztratí právě svými zakladateli či protagonisty již za pár let a třeba i v domnění, že jejich příběhy již nikoho nezajímají. Naopak! To vše bychom rádi změnili. A tak se zde dostáváme k faktickému cíli našeho spolku a tohoto webu. A tím je vzdát hold a vystavět pomyslný digitální pomník všem těm úžasným bezejmenným lidem, bez kterých by sport nebyl sportem.

Z úcty k historii a z lásky ke sportu

Váš Spolek pro digitalizaci sportovní historie